Hoe hard kan het gaan? In Duitsland leverden groene bronnen deze week voor het eerst meer dan 75 procent van alle benodigde stroom!

Ja, ik zeg er voor de sceptici meteen bij dat je dit getal wel moet relativeren.

1) Het was een momentopname: twee uur ’s middags op maandag 18 augustus. Het ging dus niet om de totale stroombehoefte van een dag, laat staan van een week of langer.
2) En terwijl 41 GigaWatt aan groene stroom werd geleverd, bij een vraag van 53,5 GW, leverden traditionele centrales niet de nog nodige 12,5 GW maar 21,4 GW aan grijze stroom. Kolen- en kerncentrales kunnen niet zo makkelijk uitgeschakeld worden en draaien dus door, ook als dat niet nodig is.
3) Gevolg: Duitsland moest overtollige stroom dumpen op de internationale markt (dank daarvoor, oosterburen, want Nederland is een van de grage kopers van goedkope Duitse stroom).

Niet extreem zonnig

Tegenover die relativerende opmerkingen toch ook nog een tegenovergestelde kanttekening: het was maandag in Duitsland niet extreem zonnig en de wind was ook niet bijzonder krachtig. En toch was die 41 GW groene stroom al 66 % van de 62,4 GW aan stroom die werd geproduceerd. Driekwart of twee derde, welke norm je ook hanteert: het is een indrukwekkend aandeel. Een aandeel dat tien jaar geleden nog voor absoluut onmogelijk zal zijn gehouden.

De uitsplitsing naar groene bronnen voor al die duurzame stroom ziet er als volgt uit: wind 18,6 GW, zon 13,5, waterkracht 4,0 en biomassa 4,9. Dat maakt ook duidelijk dat windmolens alleen al 35 procent van de benodigde stroom produceerden en zonnepanelen goed waren voor 25 procent.

Het laatste is overigens bepaald geen record. Op 9 juni leverden alleen zonnepanelen al 50 procent van de benodigde stroom, 24,24 GW van de gevraagde 48 GW. Het was Tweede Pinksterdag, dus waren veel fabrieken en kantoren gesloten… De vier duurzame bronnen samen dekten toen 74 procent van de vraag, net iets minder dan de 76,6 procent van afgelopen dinsdag.

Meer dan 100 procent

Je hoeft geen helderziende te zijn om te concluderen dat de grens van 100 procent duurzame energie over enkele jaren kan worden overschreden. En dat Duitsland daardoor alleen maar meer spotgoedkope stroom in het buitenland zal moeten dumpen. Tenzij… er grootschalig aan opslag wordt gewerkt.
Daarover, en over aanverwante problemen, hoop ik de komende weken wat meer te kunnen schrijven.

Bron: https://www.trouw.nl/home/duitse-stroom-wordt-nu-wel-heel-erg-groen~a5542f98/