Het isoleren van uw woning levert belangrijke voordelen op. Of het nu gaat om dakisolatie, vloerisolatie of glasisolatie, de meeste voordelen hebben een gemeenschappelijk karakter. Hieronder worden de belangrijkste voordelen nader toegelicht.

Besparing op energiekosten

Des te beter uw woning is geïsoleerd, des te meer u bespaart op energiekosten. Of het nu gaat om uw dak, de muren, ramen of vloer, overal kan warmte verloren gaan. Een gedegen isolatie gaat dat tegen waardoor u ’s winters minder hard hoeft te stoken. Daarnaast zorgt isolatie ervoor dat uw huis ’s zomers juist koeler blijft, wat eveneens tot energiebesparing zou kunnen leiden (airco). Hoeveel u concreet bespaart op energiekosten hangt van het soort isolatie dat u kiest alsook het gekozen isolatiemateriaal. Dat laat onverlet dat de meeste isolatievormen u al gauw enkele honderden euro’s op jaarbasis kunnen schelen.

Comfort

Naast besparing op energiekosten levert woningisolatie ook het nodige comfort op. Uw woning zal op bepaalde plaatsen minder koud en tochtig aanvoelen, aangezien de warmte beter behouden blijft en over de woning verdeeld is. Dit maakt uw huis behaaglijker en comfortabeler. Ook zal uw woning droger zijn waardoor deze sneller wordt opgewarmd. Een droog huis voorkomt daarnaast ook gezondheidsklachten die met vocht in huis gepaard kunnen gaan.

Milieu

Doordat u met isolatie energie bespaart, is dat gunstig voor het milieu. De voorraad aan fossiele brandstoffen is immers niet onuitputbaar. Wanneer u zuiniger bent in het verbruik van energie, doet u een minder groot beroep op de inmiddels steeds schaarser wordende energievoorraad. Daarnaast is de co2-uitstoot van uw woning minder, wat een direct voordelig gevolg heeft voor het milieu. Co2-uitstoot leidt op termijn tot klimaatverandering.

Overige voordelen

Naast het besparen op energiekosten, het vermeerderen van uw wooncomfort en de positieve bijdrage aan het milieu, heeft isolatie nog enkele andere voordelen. Zo zijn isolatiematerialen veelal geluids- en brandwerend, vermeerdert de waarde van uw woning en zijn er in bepaalde gevallen subsidieregelingen en een lager btw-tarief van kracht.