Op het moment dat je verhuist naar een nieuwe stad of dorp, zal je kind afscheid moeten nemen van de school waar hij of zij tot dan toe naar toe ging. Nieuwe vrienden maken is lastig genoeg, dus het is van belang om de aanmelding bij de nieuwe school zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. In dit artikel wordt kort uiteengezet waarop je hierbij moet letten.

Plaatsafhankelijk

Per gemeente gelden andere regels. Het is daarom van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente. Bij veel gemeentes is het mogelijk de aanmelding digitaal te regelen. Je kunt dan een aanmeldformulier downloaden en die meenemen naar de nieuwe school. Op het moment dat je de school voor het eerst gaat bezoeken, is het van belang om een uittreksel uit het bevolkingsregister mee te nemen, waarop je nieuwe adres vermeld staat. Als de verhuizing nog moet plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het huis nog gebouwd moet worden, dien je een huur- of koopcontract mee te nemen waarop ook het nieuwe adres vermeld staat.

Het stedelijk toelatingsbeleid

Er is een stedelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat er op het moment slechts één systeem is waarmee je je kinderen kunt aanmelden voor basisscholen, en één systeem waarmee ze geplaatst kunnen worden. Je dient je in één keer aan te melden bij verschillende basisscholen. Afhankelijk van de regio kan vervolgens ook een voorkeurregeling gelden. Deze voorrangsregels zijn afhankelijk van de loopafstand tussen je nieuwe adres en de school.

Hierdoor heeft je kind voorrang op zo’n acht scholen bij hem of haar in de buurt. Ook zijn er voorrangsregels voor scholen die niet afhankelijk zijn van je nieuwe adres. Dit geldt vaak voor scholen die een religieuze inslag of richting hebben. Ook dit is afhankelijk van de nieuwe stad of het nieuwe dorp waar je naartoe bent verhuist: het is zaak zo snel mogelijk de website van je nieuwe gemeente hieromtrent te raadplegen.